Preventiemedewerker

Een werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Hij of zij moet dus kennis hebben van de specifieke arborisico’s in het bedrijf. Bij kleinere bedrijven (met minder dan 25 werknemers) mag de preventiemedewerker ook de werkgever zijn.

De preventiemedewerker heeft de volgende wettelijke taken: 

  • het verlenen van bijstand bij het verrichten en opstellen van de RI&E, als bedoeld in artikel 5 van de Arbowet;
  • het adviseren van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of bij afwezigheid hiervan de belanghebbende werknemers;
  • de uitvoering van de maatregelen die voortvloeien uit de RI&E, dan wel de medewerking daaraan verlenen.

Voor een succesvolle invulling van de functie zijn naast de organisatiekenmerken en de visie van het management op arbeidsomstandigheden ook de ambities, competenties, rolopvatting en de visie van de preventiemedewerker zelf cruciaal.