Handreiking Preventiemedewerker

Deskundigheidseisen

In deze oplossing staan de deskundigheidseisen van de preventiemedewerker vermeld.

Evalueren van risico's

Na het inventariseren van risico

Takenpakket preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een aantal wettelijke verplichtingen die vermeld staan in de Arbowet.

De OR en de preventiemedewerker

In deze oplossing staat hoe de preventiemedewerker zich verhoudt tot de OR.

Functieprofiel preventiemedewerker

In het functieprofiel van de preventiemedewerker staan de wettelijke taken en de werkzaamheden in de praktijk.

Gesprekspartners voor de preventiemedewerker

In deze oplossing vind u handvatten om effectief samen te kunnen werken en te communiceren met de belangrijkste gesprekspartners.

Ordernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) heeft ook verantwoordelijkheden op het gebied van arbozorg in bedrijven.

Succesvol samenwerken aan arbo

Op deze poster vind u mogelijkheden om effectief samen te werken met partners op arbogebied.

Verschillen arboco

In deze oplossing staan de verschillen en overeenkomsten tussen de preventiemedewerker en arboco