Handreiking Preventiemedewerker

Arbeidshygi

De Arbowet verlangt dat bij het bepalen van maatregelen allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken.

Arbocatalogus

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid.

Deskundigheidseisen

In deze oplossing staan de deskundigheidseisen van de preventiemedewerker vermeld.

Evalueren van risico's

Na het inventariseren van risico

Plan van Aanpak gebruiken

Het plan van aanpak van de RI&E is een praktisch document om aan de slag te gaan met acties n.a.v. de RI&E.

Plan van Aanpak opstellen

In het plan van Aanpak komen de maatregelen om de risico's uit de RI&E op te lossen of te beheersen.

Takenpakket preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een aantal wettelijke verplichtingen die vermeld staan in de Arbowet.

Arbeidsomstandighedenrecht en aansprakelijkheid

Dit item geeft informatie over hoe het arbeidsomstandighedenrecht kan worden gebruikt en hoe aansprakelijkheid wettelijk is geregeld.

Arbomanagmentsysteem

Een arbomanagmentsysteem kan de werkgever helpen om op planmatige wijze de doelstellingen op arbogebied te realiseren.

Functieprofiel preventiemedewerker

In het functieprofiel van de preventiemedewerker staan de wettelijke taken en de werkzaamheden in de praktijk.

Introductie op de Risico Inventarisatie en Evaluatie

Deze korte informatieve video zegt kort en helder over de RI&E en is een goede introductie op de RI&E.

Ordernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) heeft ook verantwoordelijkheden op het gebied van arbozorg in bedrijven.

Verplichtingen werkgever arbowet

In deze oplossing staan de verplichtingen voor de werkgever op het gebied van arbobeleid uit de arbowet.

Verschillen arboco

In deze oplossing staan de verschillen en overeenkomsten tussen de preventiemedewerker en arboco