Handreiking Preventiemedewerker

Arbeidshygi

De Arbowet verlangt dat bij het bepalen van maatregelen allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken.

Arbocatalogus

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid.

Deskundigheidseisen

In deze oplossing staan de deskundigheidseisen van de preventiemedewerker vermeld.

Evalueren van risico's

Na het inventariseren van risico

Plan van Aanpak gebruiken

Het plan van aanpak van de RI&E is een praktisch document om aan de slag te gaan met acties n.a.v. de RI&E.

Plan van Aanpak opstellen

In het plan van Aanpak komen de maatregelen om de risico's uit de RI&E op te lossen of te beheersen.

Takenpakket preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een aantal wettelijke verplichtingen die vermeld staan in de Arbowet.

Toetsing RI&E

Nadat de Risico-inventarisatie is gedaan, de risico

Uitvoeren van een RI&E

Het verlenen van medewerking aan de RI&E is een van de wettelijke verplichtingen van de preventiemedewerker.

Arbeidsomstandighedenrecht en aansprakelijkheid

Dit item geeft informatie over hoe het arbeidsomstandighedenrecht kan worden gebruikt en hoe aansprakelijkheid wettelijk is geregeld.

Branche RI&E

Voor een aantal branches zijn goedgekeurde RI&E-instrumenten ontwikkeld die ondernemers en bedrijven kunnen helpen bij het uitvoeren van een RI&E.

Functieprofiel preventiemedewerker

In het functieprofiel van de preventiemedewerker staan de wettelijke taken en de werkzaamheden in de praktijk.

Gevaarlijke stoffen

Hier vindt u meer informatie over gevaarlijke stoffen en biologische agentia.

Introductie op de Risico Inventarisatie en Evaluatie

Deze korte informatieve video zegt kort en helder over de RI&E en is een goede introductie op de RI&E.

Opleiding tot preventiemedewerker

Er zijn een groot aantal aanbieders op de makt die een opleiding tot preventiemedewerker aanbieden. Hier vindt u een kort overzicht.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

In deze oplossing vindt u meer informatie over Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), ook wel mentale werkbelasting genoemd.

Veilig werken

Hier vindt u een aantal oplossingsrichtingen voor veilig werken in uw bedrijf.

Verplichtingen werkgever arbowet

In deze oplossing staan de verplichtingen voor de werkgever op het gebied van arbobeleid uit de arbowet.

Verschillen arboco

In deze oplossing staan de verschillen en overeenkomsten tussen de preventiemedewerker en arboco

Zelfinspectie

U wilt geen RI&E uitvoeren maar toch snel zien waar u staat om het gebied van arbeidsomstandigheden? Dan biedt een zelfinspectie wellicht uitkomst.
Gekozen filters: