Handreiking Preventiemedewerker

Alles over arbeidsomstandigheden

Het Arboportaal dient als startpunt van informatie over arbeidsomstandigheden.

Deskundigheidseisen

In deze oplossing staan de deskundigheidseisen van de preventiemedewerker vermeld.

Fysische factoren

Hier vindt u meer informatie over fysische factoren op de werkplek.

Hulp vragen bij de Inspectie SZW

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Op de website van de inspectie vindt u antwoorden.

Keuze tussen maatwerk- en vangnetregeling

Bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming dient de werkgever aanvullende bijstand te regelen.

Melden van arbeidsongeval

De Arbowet verplicht werkgevers om
arbeidsongevallen die hebben geleid tot de
dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct te mel

Ontslagbescherming

De preventiemedewerker geniet dezelfde ontslagbescherming als leden van de OR binnen een organisatie.

Rolverdeling tussen preventiemedewerker en BHV'er

De preventiemedewerker en BHV'er hebben eenzelfde soort functie. Deze oplossing geeft aan wat de verschillende rollen zijn.

Takenpakket preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een aantal wettelijke verplichtingen die vermeld staan in de Arbowet.

Aantal Preventiemedewerkers

Veel bedrijven vragen zich af hoeveel preventiemedewerkers nodig zijn in het bedrijf. Deze oplossing biedt u een antwoord op die vraag.

Arbeidsomstandighedenrecht en aansprakelijkheid

Dit item geeft informatie over hoe het arbeidsomstandighedenrecht kan worden gebruikt en hoe aansprakelijkheid wettelijk is geregeld.

Artikel 13 Arbowet - Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming

Hier vind u de volledige wettekst van artikel 13 van de Arbowet.

De Samen-Werk Koffer!

In deze koffer zitten 25 tools die direct laagdrempelig ingezet kunnen worden.

Functieprofiel preventiemedewerker

In het functieprofiel van de preventiemedewerker staan de wettelijke taken en de werkzaamheden in de praktijk.

Opleiding tot preventiemedewerker

Er zijn een groot aantal aanbieders op de makt die een opleiding tot preventiemedewerker aanbieden. Hier vindt u een kort overzicht.

Ordernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) heeft ook verantwoordelijkheden op het gebied van arbozorg in bedrijven.

Verplichtingen werkgever arbowet

In deze oplossing staan de verplichtingen voor de werkgever op het gebied van arbobeleid uit de arbowet.

Verplichtingen werknemer Arbowet

In deze oplossing staan de verplichtingen van de werknemer volgens de Arbowet.

Verschillen arboco

In deze oplossing staan de verschillen en overeenkomsten tussen de preventiemedewerker en arboco
Gekozen filters: