مقاله شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به ...

آقاسی زاده شعرباف، زهرا،1398،شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: بانک گردشگری مشهد)،کنفرانس ملی ...

تماس با تامین کنندهWhatsApp

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی نوآوری ...

کلانتری، اسماعیل؛ چرختاب مقدم، جهانشاه (1394). شناسایی و رتبه‌بندی ملاحظات صنعت و فناوری در انتقال فناوری‌های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری (TRLs). مدیریت صنعتی، 7(1)، 107-124.

تماس با تامین کنندهWhatsApp

شناسایی و رتبه بندی اصول راهنمای استقرارموفقیت‌آمیز مدیریت ...

محمدرائی نائینی سعیده، شامی زنجانی مهدی، موسی‌خانی محمد. شناسایی و رتبه بندی اصول راهنمای استقرارموفقیت‌آمیز مدیریت دانش با استفاده از مدل apqc . پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات. 1393; 30 (1) :61-89

تماس با تامین کنندهWhatsApp

SID.ir | رتبه بندي شرکت ها بر اساس سنجه هاي ارزيابي عملکرد ...

رتبه بندی شرکت ها بر اساس سنجه های ارزیابی عملکرد با استفاده از تکنیک چندشاخصه TOPSIS و مقایسه معیارهای ارزیابی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران). پژوهش های حسابداری مالی, [online] 8(2 (پیاپی 28) ), pp.39-63.

تماس با تامین کنندهWhatsApp

مقاله شناسایی و رتبه بندی موانع پذیرش استانداردهای بین ...

تحقیق حاضر مطالعه ای کاربردی است که به شکل پیمایش اجرا شده است. در این پژوهش با بررسی پیشینه و متون مرتبط با تحقیق، عواملی که مانع پذیرش استانداردهای ... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

تماس با تامین کنندهWhatsApp

رسیدگی به شکایات پهنای باند | داده پردازی ایران

امتیاز و رتبه بندی; سیاست های میان مدت ... مدیریت هویت و دسترسی ... » رسیدگی به شکایات پهنای ...

تماس با تامین کنندهWhatsApp

اولویت‌بندی پیشران‌های پیچیدگی زنجیرۀ تأمین با استفاده از ...

'اولویت‌بندی پیشران‌های پیچیدگی زنجیرۀ تأمین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی فازی', مدیریت صنعتی, 9(1), pp. 79-102. doi: 10.22059/imj.2017.232896.1007229

تماس با تامین کنندهWhatsApp